CLOSE

Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Modevisning 15 maj

Mail: info@beckmans.se
Telefon: 08-660 20 20UTSTÄLLNING
17–22 maj 2018
Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00
Utställningsprogram
Brahegatan 10
Stockholm

MODEVISNING
Visades 15 maj 2018
Kulturhuset Stadsteatern
Se filmen här – oredigerad version
Och här redigerad version.

I PROCESS

Högljudd typografi. Former som inte har något med begreppet möbel att göra, men som ändå lockar till att sitta. En plaggaxel så överdriven att hela looken ser ut att välta över ända. Vid Beckmans Designhögskola och dess tre kandidatprogram Form, Mode och Visuell Kommunikation är allt möjligt.

Utbildningen som är på tre år (180 hp) vilar på i stort sett samma grund och värderingar som rådde när Beckmans startades 1939, vilket innebär att designutbildningen sker på konstnärlig grund. Det experimentella och lekfulla är viktigt, liksom ett öppet förhållningssätt. Som en röd tråd genom hela utbildningen löper processen. Att befinna sig i process är aldrig att gå rakt fram från START till MÅL. Processen är en konstant orienteringsrunda i vilken man kan irra fram och tillbaka. Som student vid Beckmans Designhögskola är man förstås aldrig ensam om sin process, här finns studiekamraterna, de praktikbaserade lärarna, och så själva ramen: utbildningens kurser och mål.

Utan design, och den process som leder fram till allt från en gemensamhetens soffa för rullstolsbundna, en dekonstruerad modeklassiker och en kommunikation som lugnar (vem önskar sig inte det ibland), löses vi upp. Ett samhälle utan någon som helst form eller funktion (vilka inte behöver vara kopplade till varandra) blir oläsbart och obegripligt på ett sätt som kanske bäst beskrivits av Franz Kafka i romanen Processen (1925).

I lärandeprocessen vid Beckmans Designhögskola möts bland annat förväntningar och krav. Personliga såväl som samhälleliga. Att befinna sig vid Beckmans Designhögskola är att om och om igen - via praktik, teori, kontext, möten och tanke – hävda designens relevans.

Karina Ericsson Wärn
Rektor Beckmans Designhögskola

FORM

180 högskolepoäng

Forms kandidatprogram har produktdesign som huvudämne och inkluderar närliggande designrelaterade ämnen. För oss står produkten alltid i relation till människan och kroppen, liksom till miljö och rumslighet. Studenterna skapar objekt och rum som ska upplevas, användas, kommunicera och verka i sammanhang med en mängd olika förutsättningar.

Designmetodik och gestaltning är stommen i undervisningen. Genom att förena teori och praktik utmanas och utvecklas studenterna till ett kritiskt reflekterande förhållningssätt med en hög grad av omvärldsperspektiv.

De tre utbildningsåren består av kurser som ofta är projektbaserade i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska lektioner och studiebesök. Genom att kombinera konstnärliga metoder, moderna och traditionella tekniker samt ett experimentellt undersökande vävs förståelsen och användningen samman till kunskap som omsätts till praktik.

Vissa studenter är mer visuella, konstnärliga, andra mer praktiska och några mer teoretiska. Vi vill ta vara på, utmana och uppmuntra studenternas olikheter och förmågor med syfte att examinera individer som går ut som reflekterande, engagerade och professionella designer. Utbildningen genomsyras av en stor öppenhet och lyhördhet, detta för att möjliggöra nya tankar och nya former som visar vad design kan vara i framtiden. Några exempel på hur design kan ställa frågor, utmana, påverka och utveckla vår samtid ser ni i årets examensarbeten på Form.

Margot Barolo
Programansvarig

JENNIE ADÉN

Down to Earth

IDA BJÖRSES

Trivial Ways

LIGA BULMISTE

Ett alternativ

MARIA CHIFFLET

Gro

SARAH HASSELQVIST

Starkskör

KLARA W HEDENGREN

Body Talk

LISA REISER

Vän – soffa för 2 med stoppning i naturfiber

LISA LINDH

REFLEKT(ERA)ION(ER)

CHARLOTTE LORENSSON

BASE

MADELEINE NELSON

NUNNA – a Triangular Seating Study

FRIDA PETTERSSON

Ta med arbetet till naturen – ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

HANNA STENSTRÖM

Space for Peace Negotiation / Rum för fredsförhandling

CELINE STRÖMBÄCK

Emotion

MELINDA URBANSDOTTER

alt+f=ƒ paper

MODE

180 högskolepoäng

På programmet för Mode förenas teori med praktiskt skapande under ledning av yrkesverksamma lärare, alltid de främsta inom området. Precis som vid skolans övriga program möter studenterna också en mängd gästlärare, vars specialitet kan vara allt från experimentell draperingsmetodik eller design med inriktning på ”zero-waste” (hållbarhet) till varumärkesstrategi och plym/fjäderarbete.

Det allra viktigaste för ett lyckat slutresultat är dock studentens egen ambition och vilja att få ut mesta möjliga av utbildningen. Kunskapstörst och att inte vara rädd för att utmana sig själv är viktiga drivkrafter. Förmågan att kunna glädjas åt sina egna, men också andras framsteg, har också betydelse för utvecklingen från student till professionell modedesigner.

Studenterna på Mode får från start lära sig att förhålla sig till hur modevärlden arbetar och fungerar. Studenternas examensarbeten presenteras därför enligt modevärldens system i form av en modevisning till vilken press och offentlighet bjuds in. Vid examensutställningen möter publiken en dokumentation av visningen, helt i linje med hur modevärlden kommunicerar.

Efter examen söker sig många vidare till högre utbildning och Beckmans Designhögskola är stolt över alla de studenter som antas till prestigefyllda masterutbildningar i utlandet. Många går också direkt till jobb. Både svenska och utländska rekryterare ”rycker i” våra blivande kandidater, och arbetsplatsen kan lika gärna bli Whyred som Christian Dior i Paris.

Pär Engsheden
Programansvarig

AMANDA BORGFORS MÉSZÀROS

DNA

JULIA CORREIA DE VERDIER

Bortom ytan

DAT DANH

Timeline

FELICIA HALÉN FREDELL

Born of Decay

MARIE ISACSSON

funYArd_

MATILDA IVARSSON

Leftovers

ANASTASIA JANSÄTER

Den ryska själen

ROBERT JONSSON

Liebe Sickan

JOONAS KARHUMAA

Drawn From Your Dreams

SISSEL KÄRNESKOG

page; 49–18

ANTONIA LARSSON PIHL

ALP[INE]

VISUELL KOMMUNIKATION

180 högskolepoäng

På programmet för Visuell kommunikation skaffar studenterna kunskaper i ämnet med hjälp av konstnärliga, konceptuella och tekniska övningar. Genom individuella uppgifter utvecklas ett eget formspråk och i samarbetsuppgifter tränas ett professionellt förhållningssätt till andra parter. Samarbeten sker i klassen, mellan programmen vid Beckmans Designhögskola, med externa samarbetspartner samt genom gästlärare och uppdrag.

Examensutställningen är resultatet av utbildningens mest självständiga kurs. Studenten väljer ett ämne att arbeta med i hela arton veckor. Det är en uppgift som kräver mod, fantasi och disciplin. I årets utställning hittar vi olika undersökningar, som tillsammans visar vad studenterna på Visuell kommunikation vill tillföra vårt ämnesområde.

Efter examen går en del vidare till masterstudier, några frilansar, andra anställs på design- och reklambyråer. Utbildningen ger möjlighet att vara verksam i gränslandet mellan konstnärlig och kommersiell verksamhet, men även i det ena eller andra. Vart de än söker sig vill vi att de ska ha en bra grund för att i sin yrkesroll överleva i en föränderlig framtid. Vi hoppas att den öppenhet för olika frågor, metoder och tekniker de berikar skolan med är något de tar med sig ut i yrkeslivet.

Genom att påstå att våra studenter kan tillföra något till branschen, inte bara anpassa sig till den, hoppas vi att den designvärld de går ut i ska bli än mer mångfacetterad och intressant.

Samira Bouabana
Programansvarig

LISA BORG

Am I the Architect of My Own Nightmares?

FRIDA BORGSTEDT

The Creation of a Pixel Perfect Society

ANDREA BRISFJÄLL

Jag vill inte dö i Fruängen

MATILDA DAHLGREN

SUNRISE

FREDRIKA FRYKSTRAND

I Am Your Worst Fear I Am Your Best Fantasy

EMELINN HEIKKINEN

Ritklubben

JACOB LANDAHL

Visuell och språklig visklek

ELLA MASUS

Vredesafton

MARCUS NYSTRAND

Synthetic Triggers

ADAM NYSTRÖM

Copyshop

JOHANNA STERLING

((s))-exjobb

GUSTAV STOCKMAN

Perceptual Mapper

ANGELICA STRÖMBÄCK EK

Man föds inte till kvinna, man blir det

LOUISE LO

KOLLEKTYP

LAURENS VAN TOUR

Digitize Us

TOR WESTERLUND

Means of Printing

MEDVERKANDE