CLOSE

Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Modevisning 15 maj

Mail: info@beckmans.se
Telefon: 08-660 20 20

GUSTAV STOCKMAN


Perceptual Mapper

GUSTAV STOCKMAN
GUSTAV STOCKMAN

GUSTAV STOCKMAN


Perceptual Mapper

Mitt projekt är en prototyp av ett digitalt verktyg för emotionell kartläggning av den byggda omgivningen. Jag har velat utforska hur de intryck och känslor som uppkommer när vi rör oss genom olika miljöer kan visualiseras och utformas till mentala kartor.

Projektet består av en digital tjänst och en app som aktiveras i samband med att användaren promenerar. Under promenaden samlas olika typer av data in, främst i form av upplevda känslor och observationer. Utifrån datan genereras en interaktiv karta där användarens upplevelser gestaltas genom olika visuella element. Utifrån olika användares sammanfogade data skapas även större kollektiva kartor.

Mitt mål är att skapa ett övergripande system för emotionell kartläggning av städer och områden som både är tydbar och visuellt intressant. Min förhoppning är att jag genom detta kan skapa incitament för invånare att reflektera över sin omgivning, men också att i förlängningen kunna exponera vissa av stadens eventuella brister.

KONTAKT
gustavstockman@gmail.com
+46 (0)70 885 76 00
gustavstockman.com

TACK TILL

pressbilder