CLOSE

Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Modevisning 15 maj

Mail: info@beckmans.se
Telefon: 08-660 20 20

LOUISE LO


KOLLEKTYP

LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO
LOUISE LO

LOUISE LO


KOLLEKTYP

Med vilka medel kan vi påverka den bransch vi ska verka inom? Vilka möjligheter och vilket ansvar har vi som blivande formgivare?

Typograf var länge ett manligt kodat yrke. Kvinnor inom den grafiska branschen kämpade redan under början av 1900-talet för att anses likvärdiga sina manliga kolleger, för samma arbetsvillkor samt mot föreställningen att de till naturen var sämre typografer. Yrket har fortsatt att vara mansdominerat in i modern tid, trots att fenomenet uppmärksammats i olika kontexter och projekt under senare år.

Utgångspunkten i mitt examensarbete var att lära mig grunderna i typsnittsdesign. I egenskap av blivande grafisk formgivare ville jag hitta ett sätt att bidra till det inom branschen pågående jämställdhetsarbetet och kom därför att bjuda in andra intresserade kvinnliga och ickebinära kreatörer att lära sig tillsammans med mig.

Med inspiration, stöd och råd från etablerade typsnittsdesigner, ABF och nätverket Alphabettes skapade jag Kollektyp, en 6 veckor lång studiecirkel med 14 deltagare där vi gemensamt lärde oss grunderna i Glyphs. Resultatet har sammanställts i ett kompendium samt en hemsida med syftet att uppmuntra andra att skapa liknande initiativ.

www.kollektyp.se
www.instagram.com/kollektyp

KONTAKT
info@louiselo.se
+46 (0)70 867 24 68
instagram.com/louiseloworks
www.louiselo.se

TACK TILL
Moa Pårup, Nina Stössinger, Nadine Chahine, Minna Sakaria, Eliza Hearsum, Alessia Mazzarella, Robin Mientjes, Alphabettes, Erik Moberg, Gro Janarv, Sara Kaaman, Ludvig Grandin, Nadja Endler, Elvira Glänte, Guro Lehnert, Beatrice Dalghi, Martin Hjellström, Alma, Konstnärernas centralköp, Uncut och alla deltagare.

pressbilder