CLOSE

Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Modevisning 15 maj

Mail: info@beckmans.se
Telefon: 08-660 20 20

MATILDA IVARSSON


Leftovers

MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON
MATILDA IVARSSON

MATILDA IVARSSON


Leftovers

Mitt konstnärskap tar avstamp i utforskningen av människan, hennes funktioner och dysfunktioner samt de personliga uttryck som utgör "en individ". Jag skapar för människan som känner sig kvävd av vår tids normativa betraktelser.

I mitt examensarbete lägger jag stor vikt vid att belysa förtryckta grupper i samhället, människor som inte accepteras på grund av oförståelse eller avsaknad av tillhörighet. Jag vill belysa oss individer som lever i rädsla för dem som inte accepterar alternativ – det är för oss jag tar ställning i mitt arbete.

Under min process har jag undersökt konsten att visualisera en berättelse med plagg och performance. Genom att använda mig av alternativa konstformer inspirerade av könsöverskridande performancekonst. I syfte att lyfta fram individen och det personliga uttrycket. Samt uppnå en bredare förståelse för min egen designprocess och kreativitet. Detta genom att använda mig av ett karaktärsbyggande utifrån det egna jaget.

Jag har arbetat med tekniker som padding, contouring, makeup art, avancerad mönsterkonstruktion; ökningar och minskningar samt skelettuppbyggnad av regelinband, för form fristående från kropp. Genom att subvertera historiska plagg och siluetter vill jag bryta mig loss från inbyggda fördomar kring klass, kön och etnicitet – skapa förståelse för de oförstående.

KONTAKT
Matilda.Ivarsson@hotmail.com
+46 (0)73 849 38 86
instagram.com/ctrl1var_

pressbilder