CLOSE

Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Modevisning 15 maj

Mail: info@beckmans.se
Telefon: 08-660 20 20

FRIDA BORGSTEDT


The Creation of a Pixel Perfect Society

FRIDA BORGSTEDT
FRIDA BORGSTEDT

FRIDA BORGSTEDT


The Creation of a Pixel Perfect Society

Samtidigt som EU uppdaterar sina dataskyddsregler för att hindra persondata att användas felaktigt och information om oss att läcka ut, utvecklas system i andra delar av världen som kommer att innebära det motsatta.

Med mitt examensarbete vill jag uppmärksamma insamling av persondata genom det sociala kreditvärderingssystemet, som just nu håller på att utvecklas i Kina och beräknas träda i kraft år 2020. Systemet går ut på att ge en sammanfattad bedömning av varje medborgare, inte bara utifrån ekonomisk och juridisk utan även personlig och yrkesmässig bakgrund och status. Beroende på vilken rankning en individ får, kommer denna sedan ges eller fråntas förmåner i samhället.

Vad händer när ett samhälle spelifieras, kommer det att finnas plats för empati eller kommer var och en få stå ensam? Och vad händer när våra dagliga redskap som mobil, betalkort och andra digitala hjälpmedel vi skapat oss ett beroende av vänds emot oss och blir till våra närmaste fiender och största informationsspridare av persondata?

www.pixelperfectsociety.com

KONTAKT
Fridaborgstedt@gmail.com
+46 (0)72 205 37 03
Instagram.com/frida.borgstedt
fridaborgstedt.com

TACK TILL
Fotograf Rikard Lilja och Set Designer Frank Jansson.

pressbilder