CLOSE

Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Modevisning 15 maj

Mail: info@beckmans.se
Telefon: 08-660 20 20

HANNA STENSTRÖM


Space for Peace Negotiation / Rum för fredsförhandling

HANNA STENSTRÖM
HANNA STENSTRÖM
HANNA STENSTRÖM
HANNA STENSTRÖM
HANNA STENSTRÖM
HANNA STENSTRÖM
HANNA STENSTRÖM
HANNA STENSTRÖM

HANNA STENSTRÖM


Space for Peace Negotiation / Rum för fredsförhandling

Förhandlingsrummet som symbol för förändring, förbättring och försoning.

Vår tid kantas av tvister om mark, tillhörighet, rättigheter och makt. Genom att mötas, samtala och skapa förståelse kan blodiga konflikter mildras och undvikas. Dessa möten sker på neutral mark i förhandlingsrum. Jag tror på formgivning som verktyg för att skapa rumsligheter som underlättar och förändrar. Rum där detaljer, former, föremål och symboler finns för att lugna, skapa samhörighet och förståelse, behålla eller förändra maktpositioner, bidra till samtal och skapa trygghet. Genom subtila formval och symboler är min tanke att fler fredsavtal ska skrivas under med hjälp av formgivning.

KONTAKT
h.p.stenstrom@gmail.com
+46 (0)70 639 29 17
instagram.com/HannaStenstroem

TACK TILL
Joel Ahlberg, Eva Jacobson, Charlotta Cronsjö Gest, Martin Edvardsson och Paula von Sydow.

pressbilder