UTSTÄLLNING
17–22 maj 2018
Vernissage 17 maj 16:00
Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00
Brahegatan 10
Stockholm

MODEVISNING
15 maj 2018
17:00 och 19:00
Kulturhuset Stadsteatern
Biljettsläpp 2 maj 9:00
För biljetter klicka här

STUDENTERNAS PROJEKT
Publiceras här 17 maj

I PROCESS

Högljudd typografi. Former som inte har något med begreppet möbel att göra, men som ändå lockar till att sitta. En plaggaxel så överdriven att hela looken ser ut att välta över ända. Vid Beckmans designhögskola och dess tre kandidatprogram Form, Mode och Visuell Kommunikation är allt möjligt.

Utbildningen som är på tre år (180 hp) vilar på i stort sett samma grund och värderingar som rådde när Beckmans startades 1939, vilket innebär att designutbildningen sker på konstnärlig grund. Det experimentella och lekfulla är viktigt, liksom ett öppet förhållningssätt. Som en röd tråd genom hela utbildningen löper processen. Att befinna sig i process är aldrig att gå rakt fram från START till MÅL. Processen är en konstant orienteringsrunda i vilken man kan irra fram och tillbaka. Som student vid Beckmans designhögskola är man förstås aldrig ensam om sin process, här finns studiekamraterna, de praktikbaserade lärarna, och så själva ramen: utbildningens kurser och mål.

Utan design, och den process som leder fram till allt från en gemensamhetens soffa för rullstolsburna, en dekonstruerad modeklassiker och en kommunikation som lugnar (vem önskar sig inte det ibland), löses vi upp. Ett samhälle utan någon som helst form eller funktion (vilka inte behöver vara kopplade till varandra) blir oläsbart och obegripligt på ett sätt som kanske bäst beskrivits av Franz Kafka i romanen Processen (1925).

I lärandeprocessen vid Beckmans Designhögskola möts bland annat förväntningar och krav. Personliga såväl som samhälleliga. Att befinna sig vid Beckmans Designhögskola är att om och om igen – via praktik, teori, kontext, möten och tanke – hävda designens relevans.

Karina Ericsson Wärn
Rektor Beckmans Designhögskola